• 05 Feb 2023 | 14 Rejab 1444

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Terengganu dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Utama Raja di PPS Daerah Dungun, Dewan Masjid Kg Serdang.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7