• 21 Okt 2020 | 4 Rabiul Awal 1442

Amar Makruf Nahi Mungkar Pasangan 'Kurang Sopan'

Pelaksanaan penguatkuasaan syariah yang menjadi dasar kerajaan negeri terus diperkasakan melalui sesi dakwah kepada pasangan-pasangan yang difokuskan dalam program Amar Makruf Nahi Mungkar.