• 20 Jan 2022 | 16 Jamadil Akhir 1443

Amar Makruf Nahi Mungkar Pasangan 'Kurang Sopan'

Pelaksanaan penguatkuasaan syariah yang menjadi dasar kerajaan negeri terus diperkasakan melalui sesi dakwah kepada pasangan-pasangan yang difokuskan dalam program Amar Makruf Nahi Mungkar.