• 26 Feb 2021 | 14 Rejab 1442

B40 Kini Layak Mohon Kad Sejahtera

Golongan B40 dengan pendapatan purata perkapita keluarga di bawah RM280 setiap bulan kini layak membuat permohonan untuk mendapatkan manfaat kesihatan melalui program Kad Sejahtera yang dilancarkan pada Julai tahun lepas.