• 25 Jul 2024 | 18 Muharam 1446

Bajet 2023: Laksana Pembangunan Berkait Infrastruktur, Kemudahan Awam Dan Sosioekonomi

Demi kesejahteraan penduduk, Kerajaan Negeri bersetuju menambah peruntukan bagi projek-projek kecil di peringkat DUN kepada RM32 juta untuk melaksanakan pembangunan berkaitan infrastruktur, kemudahan awam dan sosioekonomi setempat.