• 02 Feb 2023 | 11 Rejab 1444

Bajet 2023: Laksana Pembangunan Berkait Infrastruktur, Kemudahan Awam Dan Sosioekonomi

Demi kesejahteraan penduduk, Kerajaan Negeri bersetuju menambah peruntukan bagi projek-projek kecil di peringkat DUN kepada RM32 juta untuk melaksanakan pembangunan berkaitan infrastruktur, kemudahan awam dan sosioekonomi setempat.