• 17 Jul 2024 | 10 Muharam 1446

Bayaran Baiki Taman Ilmu Lebih Mahal Berbanding Kos Bina

Kos baik pulih Taman Ilmu di Tembila, Besut memakan belanja sebanyak RM400 juta, jauh lebih tinggi berbanding semasa awal pembinaan projek iaitu RM300 juta