• 02 Feb 2023 | 11 Rejab 1444

Perancangan dan Usaha Untuk Memohon Agar Hospital Sultanah Nur Zahirah dinaik Taraf

Apakah kerajaan menpunyai perancangan dan usaha untuk memohon agar Hospital Sultanah Nur Zahirah dinaik taraf? Soalan Tambahan : Bolehkah dinyatakan apakah projek-projek yang dipohon untuk di naiktaraf dan berapakah jumlah peruntukan yang dipohon Jawapan Oleh YB Dr Alias bin Razak


Tag: