• 24 Jun 2024 | 17 Zulhijah 1445

Apakah Status Terkini Projek Muara Sungai Setiu Di Bawah Jabatan Pengairan Dan Saliran?

Soalan 1: Apakah status terkini Projek Muara Sungai Setiu di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran? Jawapan oleh : YB Dr. Haji Mamad bin Puteh


Tag: