• 05 Feb 2023 | 14 Rejab 1444

Apakah Status Terkini Projek Muara Sungai Setiu Di Bawah Jabatan Pengairan Dan Saliran?

Soalan 1: Apakah status terkini Projek Muara Sungai Setiu di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran? Jawapan oleh : YB Dr. Haji Mamad bin Puteh


Tag: