• 08 Feb 2023 | 17 Rejab 1444

BAJET 2023 : RM15 Juta Untuk Projek Berimpak Tinggi

Sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek-projek berimpak tinggi yang memberikan kesan langsung kepada peningkatan sosioekonomi penduduk setempat.