• 08 Feb 2023 | 17 Rejab 1444

Hari Tanah Lembap Sedunia : Promosi Setiu Wetlands

Kesedaran dan kerjasama dalam memulihara khazanah alam di Taman Bencah Setiu (Setiu Wetlands) perlu diterapkan di dalam pelbagai pihak termasuk komuniti bagi memelihara alam sekitar disamping faedah ekonomi dan pelancongan.