• 01 Jun 2023 | 12 Zulkaedah 1444

Hiwalah Solusi Masalah Pengabaian Nafkah

Pelaksanaan hiwalah boleh menjadi sebagai salah satu cara penyelesaian terhadap masalah pengabaian nafkah oleh bekas suami terhadap keluarganya.