• 05 Feb 2023 | 14 Rejab 1444

Pejawat Awam Perlu Tingkat Prestasi kerja

Perubahan landskap global dan negara berikutan pandemik COVID-19 memerlukan penjawat awam meningkatkan prestasi kerja supaya tidak menjejaskan mutu perkhidmatan kepada rakyat dan kerajaan.