• 01 Jun 2023 | 12 Zulkaedah 1444

RM30.5 Juta Demi Pemuliharaan Muara Sungai Merchang

Projek Pemuliharaan Muara Sungai Merchang sedang dilaksanakan bermula 15 Disember tahun lalu dengan kos projek bernilai RM30.5 juta.