• 15 Jul 2024 | 8 Muharam 1446

Diskusi Dua Hala Rangka Pelan Strategik Dun Sura

DUNGUN, 25 September - Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Sura, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin telah mengadakan sesi perbincangan dengan pelbagai agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) di kawasan Dungun.

Diskusi ini bertujuan untuk merangka pelan strategik pembangunan Dun Sura dan menentukan hala tuju yang akan diambil oleh kawasan ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin menekankan pentingnya kolaborasi di antara pelbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan Dun Sura. Beliau juga mengambil inisiatif untuk menerima pandangan dan cadangan dari para hadirin, termasuk wakil daripada agensi kerajaan dan NGO setempat.

"Saya amat berbesar hati kerana dapat berjumpa dengan wakil-wakil dari pelbagai agensi dan NGO yang berperanan penting dalam pembangunan Dun Sura. Kami perlu bekerjasama untuk merangka pelan strategik yang berkesan bagi memastikan kesejahteraan dan kemajuan kawasan ini," kata Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin selepas pertemuan bersama Ketua Polis Daerah (OCPD) Dungun.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat ADUN Sura dalam memastikan kepentingan penduduk kawasannya diutamakan dalam setiap usaha pembangunan. Rakyat Dun Sura dapat berharap kepada lebih banyak inisiatif yang akan memberi manfaat kepada komuniti setempat dalam masa akan datang.

 


Tag: