• 01 Jun 2023 | 12 Zulkaedah 1444

Kekal Solat Jumaat Hanya Satu Sesi

Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) kekal dengan keputusan hanya satu sesi solat Jumaat diadakan, termasuk di Wilayah Persekutuan.

Tag: